El Esma'ül Hüsna

Elem, zarar verenleri yaratan

Ed-Dârr isminin ebced sayısı : 1001

Ed-Dârr isminin günü : Salı

Ed-Dârr isminin saati : Mars

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

Ed-Dârr isminin faziletleri ve sırları :
Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyler yaratan, sevdiklerini imtihan eden, onları daraltıp deneyen ve zarara uğratan demektir.
Bu esmayı zikredenler hastalıklara karşı korunaklı olurlar, hasta iseler şifa bulurlar, keder ve dertten kurtulurlar.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Dârr, Dârr esması, Dârr esmasının anlamı, Dârr esmasının faziletleri, Dârr esmasının sırları, Dârr esmasının ebcedi, Dârr esması nasıl okunur, Dârr esması ne için okunur, Dârr esmasının günü, Dârr esmasının saati, Dârr esmasının geçtiği ayetler, Dârr esması zikri, Dârr esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post