El Esma'ül Hüsna

Günahları örten ve çok mağfiret eden

El-Gaffâr isminin ebced sayısı : 1281

El-Gaffâr isminin günü : Cuma

El-Gaffâr isminin saati : Venüs

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

El-Gaffâr isminin faziletleri ve sırları :
Günahları gizleyip örterek bağışlayan affeden Allah demektir. Girdiği günahların neticesi olarak sıkıntıya felakete uğrayanlar bu adı anarlarsa kısa sürede çok büyük yarar sağlarlar. Sık sık sinirlenip parlayanlar bu esmaya devam derlerse bundan kurtulurlar. Esmanın tecellisine mazhar olanları düşmanları göremezler. Görseler de farklı bir simada görürler. Ona kötülük yapmaya fırsat bulamazlar. Kimi sır perdeleri bu esmayla yavaş yavaş açığa çıkar. Maddi ve manevi durumun düzeltilmesinde hatadan dolayı ezilip inleyen hatta hasta olanların affında bu esmanın tecellisi etkilidir. Bu adı ananların günahlarını Allah bağışlar ve onlara helal rızıklar yollar.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Gaffâr, Gaffâr esması, Gaffâr esmasının anlamı, Gaffâr esmasının faziletleri, Gaffâr esmasının sırları, Gaffâr esmasının ebcedi, Gaffâr esması nasıl okunur, Gaffâr esması ne için okunur, Gaffâr esmasının günü, Gaffâr esmasının saati, Gaffâr esmasının geçtiği ayetler, Gaffâr esması zikri, Gaffâr esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post