El Esma'ül Hüsna

Yaratan, yoktan var eden

El-Halık isminin ebced sayısı : 731

El-Halık isminin günü : Pazar

El-Halık isminin saati : Güneş

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

El-Halık isminin faziletleri ve sırları :
Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma araştırma geliştirme işiyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük yararları vardır. İyileşmesi müşkil olan maddi manevi hastalıkların şifası, kalbin nurlanması ve ledün bilgisi elde etmek için de bu ad çok etkilidir. Bu adı anmaya devam edenler yaratılan şerlerden kurtulup selamette kalırlar. Çocukları olmayan aileler bu ada devam ederlerse çocuk sahibi olacak sebeplere ulaştırılırlar. Sırları sezmede, kaybolan yitiğin dönmesinde adın tecellisi önemli bir işleve sahiptir.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Halık, Halık esması, Halık esmasının anlamı, Halık esmasının faziletleri, Halık esmasının sırları, Halık esmasının ebcedi, Halık esması nasıl okunur, Halık esması ne için okunur, Halık esmasının günü, Halık esmasının saati, Halık esmasının geçtiği ayetler, Halık esması zikri, Halık esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post