El Esma'ül Hüsna

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük

El-Kebîr isminin ebced sayısı : 232

El-Kebîr isminin günü : Perşembe

El-Kebîr isminin saati : Jüpiter

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

El-Kebîr isminin faziletleri ve sırları :
Celalinin ve şanının yüceliğine hudut olmayan. Büyüklükte benzeri olmayan. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar büyük, azametli ve ulu olan. Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen. Büyüklük ve ululuğu hiçbir varlık tarafından bilinmeyen ve bilinmeyecek olan demektir.
Bu esmayı okuyan bu ismen enerjisiyle doler, manen ve maddeten yükselir. Tüm insanlar nezdinde sevgi, muhabbet ve saygı gören biri olur. İyi bir makama gelir, eşler arasında sevgi bağları kuvvetlenir. Borcunu ödeme kudretine erişir.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Kebîr, Kebîr esması, Kebîr esmasının anlamı, Kebîr esmasının faziletleri, Kebîr esmasının sırları, Kebîr esmasının ebcedi, Kebîr esması nasıl okunur, Kebîr esması ne için okunur, Kebîr esmasının günü, Kebîr esmasının saati, Kebîr esmasının geçtiği ayetler, Kebîr esması zikri, Kebîr esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post