El Esma'ül Hüsna

Büyüklükte eşi, benzeri olmayan

El-Mütekebbir isminin ebced sayısı : 662

El-Mütekebbir isminin günü : Perşembe

El-Mütekebbir isminin saati : Jüpiter

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

El-Mütekebbir isminin faziletleri ve sırları :
Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alı koyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarını tümü zelil ve perişan duruma düşer. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu adı ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyle ki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemez. Bu adı ananların düşmanları korkudan mahvolurlar. Adı ananla dost olmak için fırsat kollarlar.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Mütekebbir, Mütekebbir esması, Mütekebbir esmasının anlamı, Mütekebbir esmasının faziletleri, Mütekebbir esmasının sırları, Mütekebbir esmasının ebcedi, Mütekebbir esması nasıl okunur, Mütekebbir esması ne için okunur, Mütekebbir esmasının günü, Mütekebbir esmasının saati, Mütekebbir esmasının geçtiği ayetler, Mütekebbir esması zikri, Mütekebbir esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post