El Esma'ül Hüsna

Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden

El-Vâsi isminin ebced sayısı : 137

El-Vâsi isminin günü : Pazartesi

El-Vâsi isminin saati : Ay

Günün hangi saati olduğunu ve ona uygun esmaları görmek için tıklayınız.

El-Vâsi isminin faziletleri ve sırları :
Nimeti bol olan ve kullarına bol bol veren, zenginliği, rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatan, affı ve mağfireti geniş olan demektir.
Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet yoktur.
Allah’ın varlığı tüm evreni kuşatır. Mülk O’nundur. Her şey O’nun kudret elindedir. Dilediğine, dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızk kapıları açar, dilediklerini zengin eder.
Bu esmayı zikreden güzel ahlak sahibi olur ve öfkelerini kontrol etmeyi öğrenirler. Uzun ömürlü ve bool rızklı olurlar.

Anahtar kelimeler :
Allahın isimleri, Esma, Esmalar, Esma-ül hüsna, El-esmaül hüsna, Vâsi, Vâsi esması, Vâsi esmasının anlamı, Vâsi esmasının faziletleri, Vâsi esmasının sırları, Vâsi esmasının ebcedi, Vâsi esması nasıl okunur, Vâsi esması ne için okunur, Vâsi esmasının günü, Vâsi esmasının saati, Vâsi esmasının geçtiği ayetler, Vâsi esması zikri, Vâsi esması duası

View Comments

There are currently no comments.
Next Post