El Esma'ül Hüsna

[ecko_quote source=”Furkan 77″]De ki: Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin ?[/ecko_quote]

Peygamber efendimizin Kur’an’da geçen duaları

De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın, hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin.

– Ali İmran 26

Ve de ki: Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim.

– Müminun 97-98

Ve de ki: Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

– Müminun 118

Ya Rabbi ! Gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

– İsra 80

Eğer yüzçevirirlerse Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir.

– Tevbe 129

Allah’ım, ey yerleri ve gökleri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen! Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında Sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.

– Zümer 46

Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver! Rabbimiz Rahman’dır. Sizin bunca isnat ve ifratlarınıza karşı Müstean’dır. (Yardım istenilecek olan yine O’dur.)

– Enbiya 112

De ki: Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

– Felak

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların İlâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

– Nas

Anahtar kelimeler :
Kur’an, Kur’an’da geçen dualar, Kur’an’da geçen Hz. Muhammed duaları, Peygamber duaları, Kur’an duaları, Hz. Muhammed

Resim Kaynağı : Hattat Deniz Çimen ( http://www.kalemguzeli.org )

View Comments

There are currently no comments.
Next Post